1

Hanamasa Movie

Minion-1: “Eh Inu yasha mau dibuat movie live actionnya lohhh”
Minion-2: “Oh ya?”

Minion-1: “Iya kayak pilem batosai itu loh, si Hanamasa”

Minion-2: “Kenshin Himura kelesss”

Minion-1: “Oh iya itu, aku cuma inget inisialnya aja H gitu”

**Minion-1 langsung ditodong traktiran ke Hanamasa

Advertisements